1. Chào Khách, bạn đã đọc các thông báo sau chưa?

  [Tổng hợp thắc mắc] Tân Sinh viên cần biết!

CD tổng hợp các tài liệu, bài giảng liên quan đến Quản lý dự án

Thảo luận trong 'Khóa bồi dưỡng chuyên môn'

 1. alonewall

  alonewall Chỉ Huy Trưởng

  Sưu tầm được CD tổng hợp các tài liệu liên quan đến Quản lý dự án trên mạng - Gửi anh em là QLDA tham khảo;
  Bao gồm các mục:
  1./ Tổng quan về dự án
  + Lý thyết; bài giảng về QLDA;
  + Tình huống trong QLDA;
  2./Quản lý tiến độ
  + Bài giảng QL tiến độ;
  + Một số mẫu tiến độ dự án;
  + QL thông tin dự án;
  3./Quản lý chi phí dự án;
  + Các bài giảng về QLDA;
  + Kiểm soát chi phí dự án;
  + WBS dự án;
  + File Excel tính toán BCWP theo tuần;
  + Chuyên đề theo dõi dự án theo sách giáo trình Earned Value Method UsingMPA: Hướng dấn tính toán các chỉ số: BCWP; CPI; SPI; CV; SV; ETC (Trong file Earned Value Method UsingMP_A.pdf).
  4./ Quản lý Quy mô chất lượng dự án
  + Tổng hợp các bài giảng về QL chất lượng; quy mô dự án;
  5./ Kỹ năng sử dụng Project; Primavera trong quản lý tiến độ dự án
  + Tổng hợp các bài giảng hướng dẫn sử dụng Projetc nâng cao;
  + Thực hành Project thông qua các bài tập;
  + Hướng dẫn tài chính trong Project;
  6./ Quản lý cung ứng, đấu thầu
  + Hồ sơ chấm thầu mẫu của 1 dự án (Bảng chấm điểm; Biên bản họp; Mẫu hồ sơ mời thầu);
  +Bài giảng; tình huống trong đấu thầu xây lắp; mua sắm; tư vấn; QUy trình đấu thầu;
  + Tóm tắt; tổng hợp các vấn đề liên quan đến đấu thầu;
  + Tài liệu hình thức giao thầu của Hoa Kỳ;
  + Bài giảng QL cung ứng dự án;
  + Quản lý hợp đồng & Tình huống trong QL hợp đồng;
  + Sổ tay công tác đấu thầu của ADB;
  7./ Hợp đồng xây dựng
  + Các bài giảng về hơp đồng của VN; Fidic;
  + Một số kinh nghiệm trong soạn thảo hợp đồng;
  + Nguyên tắc chung của hợp đồng;

  8./ QUản lý rủi ro
  + Tổng hợp các bài giảng & tình huống quản lý rủi do dự án đầu tư xây dựng;
  + QL rủi ro theo PMbok (Hiệp hội kỹ sư xây dựng quốc tế);

  9./ Kết thúc dư án (Quản lý chuyển giao);
  + Các ván đề liên quan đến nghiệm thu; chuyển giao dự án;

  10./Kỹ năng lãnh đạo
  + Tổ chức nhân sự dự án;
  + Kỹ năng tổ chức buổi họp dự án;
  + Thực tiễn QLDA tại GENCO;
  11./ Thẩm định dự án
  + Một số bài giảng liên quan đến tài chính dự án;

  12./Quy định về QLDA
  + Một số quy định về QLDA tại VN;
  + Một số tình huống trong QLDA;
  8./ Quản lý rủi ro;

  13./ CHuyên đề về QS;
  14./ Linh tinh khác;

  + Phân mềm Primavera;
  +Crystall Ball tính toán rủi ro dự án;
  + Tài liệu về PM;
  + Form ISO 9001_2000 trong xây dựng;
  + Thanh quyết toán đầu tư;

  DOWNLOAD  nguồn : xaydungviet.info
   
  goldkiller1984, ngiang, EnKaRTa3 others thích bài này.

Chia sẻ trang này